Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks visits RAF Lakenheath Nov. 29, 2023